Futura I-IV Yritysalueet Kiinteistöt Vaasa Parks Ajankohtaista Yhteystiedot

RuotsiEnglanti

Tietosuojaseloste

Oy Vaasa Parks Ab:n tietosuojaseloste

 

Tämä tietosuojaseloste koskee niitä Oy Vaasa Parks Ab ja sen tytäryhtiöiden tuottamien palveluiden henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden osalta Oy Vaasa Parks Ab tai sen tytäryhtiö toimii rekisterinpitäjänä.

 

Rekisterinpitäjä

Oy Vaasa Parks Ab (jäljempänä ”Vaasa Parks”)

Yrittäjänkatu 17

65380 Vaasa

06 – 28 28 228

Y-tunnus: 1551517-0

 

Vaasa Parksin tietosuojaseloste päivitettiin 23.05.2018. Asiakkaidemme tietosuoja on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Olemme laatineet tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme, siirrämme ja säilytämme asiakkaittemme tietoja. Tutustu tietosuojaselosteeseemme ja kerro meille, jos haluat lisätietoja.

 

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Vaasa Parks kerää ja käsittelee vain tarpeellisia asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä Vaasa Parksin työntekijöiden ja työnhakijoiden tietoja. Rekistereiden yksilöidyt tiedot saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä Vaasa Parksin henkilökuntaan.

 

Henkilötietoja ovat tiedot, joita voi käyttää yksittäisen henkilön tunnistamiseen tai yhteyden ottamiseksi henkilöön. Henkilö voi kieltää tietojensa käytön Vaasa Parksilta, mutta tällöin tuotteiden ja palvelujen käyttö voi vaikeutua merkittävästi, tai osoittautua joissain tilanteissa mahdottomaksi.

 

Miten käytämme henkilötietoja

Vaasa Parks käyttää henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja Vaasa Parksin ja näiden välisen suhteen hoitamiseen sekä turvallisuuden takaamiseen. Esimerkkejä käyttötarkoituksista:

  • Laskutusperusteen todentaminen
  • Henkilön tunnistaminen asiakastuki- ja asiakaspalvelutilanteissa
  • Asiakassuhdetta koskeviin asioihin liittyvä tiedottaminen ja markkinointi
  • Asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen, kohteen omaisuuden suojaaminen sekä rikosten ennaltaehkäiseminen (avainhallinta, kamera- ja kulunvalvonta)

 

Saatamme käyttää henkilökohtaisia tietoja myös Vaasa Parksin sisäisiin tarkoituksiin, kuten tarkastuksiin, tietojen analysointiin ja tutkimukseen, jotta voimme parantaa tuotteitamme, palvelujamme ja asiakasviestintäämme.

 

Muiden kuin henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö

Keräämme tietoja lokitiedostoihin myös muodossa, jota ei ole suoraan mahdollista liittää tiettyyn henkilöön. Muita kuin henkilökohtaisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • URL-osoitteet, IP-osoitteet ja kellonajat, joita keräämme mahdollisten väärinkäyttöyritysten toteamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi
  • Tuotteidemme ja palvelujemme käyttötavat, joita keräämme tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
  • Evästeet ja muut verkkosivustotekniikat, joiden avulla pyrimme parantamaan viestintäämme ja kohdentamaan markkinointiamme

 

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Mikäli kolmansilla osapuolilla on pääsy Vaasa Parksin käyttämiin järjestelmiin tai tietokantoihin, joissa henkilötietoja käsitellään, on heidän kanssaan solmittu tietojenkäsittelysopimus (DPA).

Vaasa Parks voi luovuttaa henkilötietoja Vaasa Parksin tytäryhtiöiden käyttöön. Vaasa Parks saattaa myös luovuttaa henkilökohtaisia tietoja strategisille kumppaneilleen, jotka tarjoavat omia tuotteitaan ja palvelujaan yhteistyössä Vaasa Parksin kanssa. Tällaisissa tilanteissa on esimerkiksi kyse joko Vaasa Parksin tai kumppanin tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvästä teknisen integraation siirtämästä tiedosta tuotteiden tai palveluiden välillä. Vaasa Parks saattaa luovuttaa kumppanille henkilön yhteystietoja myös asiakaspalvelu- tai muuta viestintää varten.

 

Vaasa Parks saattaa joutua luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja myös lakisääteisesti, joko oikeustoimiin liittyen tai viranomaisten pyynnöstä. Vaasa Parks saattaa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, yhdistymisen tai myynnin yhteydessä em. toimeen liittyvälle kolmannelle osapuolelle.

 

Henkilökohtaisten tietojen suojaus

Vaasa Parks suhtautuu henkilökohtaisten ja muiden tietojen suojaamiseen vakavasti. Vaasa Parks säilyttää henkilökohtaisia tietoja tietojärjestelmissä, joihin on pääsy erikseen rajatuilla henkilöillä, ja jotka sijaitsevat fyysisin turvatoimin suojatuissa tiloissa.

 

Vaasa Parks käyttää henkilökohtaisten tietojen siirroissa erillisillä käyttöoikeuksilla suojattuja järjestelmiä, joiden teknologia estää tietojen tarkastelun siirron aikana. Tietojen siirrossa käytetään salattuja yhteyksiä, jotka on suojattu esimerkiksi SSL-salauksella.

 

Henkilökohtaisten tietojen säilytys

Vaasa Parks säilyttää henkilökohtaiset tiedot EU:n alueella. Säilytämme henkilökohtaisia tietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojakäytännössä kuvatut tarkoitukset, ellei pidempää säilytysaikaa edellytetä lakisääteisesti.

 

Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista Vaasa Parksin järjestelmistä, jolloin poistamme tai anonymisoimme tiedot, mikäli se on edellä mainittujen tarpeiden puitteissa mahdollista.

Vaasa Parksin järjestelmistä ja rekistereistä käyttäjän henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun käyttäjä on lopettanut järjestelmän käytön esimerkiksi työ- tai kaupallisen suhteen päättymisen vuoksi.

 

Vaasa Parksin sitoutuminen asiakkaidemme tietosuojan turvaamiseen

Varmistamme, että asiakkaittemme tiedot ovat turvassa kouluttamalla työntekijöitämme tietosuoja- ja turvallisuusohjeistuksen noudattamiseen, sekä käyttämällä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjä yrityksessämme tehokkaasti.

 

Tietosuojaan liittyvät kysymykset

Jos haluat lisätietoja Vaasa Parkin tietosuojakäytännöstä, tai haluat tehdä henkilötietoihin liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, ota meihin yhteyttä. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

 

Vaasa Parks saattaa päivittää tietosuojaan liittyviä käytäntöjään ajoittain. Jos muutamme käytäntöjä merkittävästi, tiedotamme siitä Vaasa Parksin verkkosivuilla.

 

Oy Vaasa Parks Ab
Yrittäjänkatu 17
65380 VAASA

Jenna Hoffrén
Palveluassistentti

jenna.hoffren (at) vaasaparks.fi